Под каква форма родителя получава информация за събитията и резултатите на своя ученик?

Родителят получава информация от Електронния дневник InfoServ® e-School за:

всички текущи събития и резултати чрез:
      + Получаване на SMS съобщения
      + Получаване на E-mail съобщения
      + Проверка по телефона чрез позвъняване на енационалния денонощен информационен номер 0882 818905
      + Достъп до WEB портала на електронния дневник

всички събития и резултати от началото на учебния срок до настоящия момент чрез:
     + Получаване на Е-mail съобщение със цялата информация за събитията и резултатите въведени за ученика през текущия срок - чрез позвъняване на националния информационен номер на Електронния дневник 0882 818905 и избор на точка 5 от гласовото меню.
     + Достъп до WEB портала на електронния дневник