Как да се информирам по телефона за моето дете (автоматична гласова информация)?

Родителите, които са абонирани за услугата „Уведомяване на Родители” (пакетна услуга, включваща трите канала за комуникация: SMS, e-mail, и проверка по телефона) могат да получават информация за децата си и от система за автоматична гласова информация (IVR) чрез позвъняване на денонощния национален информационен номер 0882 818905. Там те ще получат информация във вид на синтезирана човешка реч. Номерът на IVR услугата е активен за достъп от клиенти на всички мобилни и стационарни мрежи в България и се таксува според тарифния план на абоната.

Телефонните номера, от които родителят може да позвъни на денонощния национален информационен номер 0882 818905 са: 
  * телефонният номер, от който родителят се е регистрирал за услугата „Уведомяване на Родители”
  * телефонните номера, които са въведени от потребителите на системата Електронен дневник InfoServ® e-School в картона на ученика, които родителя ще използва за проверка на резултатите и събитията, свързани с неговото дете.

За проверка от който и да било от тези телефонни номера, е необходимо родителя да има активна регистрация за услугата „Уведомяване на Родители”. При позвъняване от който и да било от тези телефонни номера, родителя автоматично ще бъде разпознат и директно ще получи информация за своето дете (без искане на идентификационен код).

В случай, че родител иска да се информира за повече от едно дете, то при свързване с IVR-системата на денонощния телефонен номер 0882 818905, тя ще го прикани последователно да избере всяко едно от децата си ("за ученик XXX натиснете 1, за ученик YYY натиснете 2, и т.н.")