Какво получавам като варианти за уведомяване ако се регистрирам?

   Услугата „Уведомяване на родители” е пакетна и включва всички възможности за получаване на информация, като родителите сами избират кой от вариантите ще използват:
• Уведомяване посредством система за автоматична гласова информация (IVR) чрез набиране на денонощен национален телефонен номер 0882/818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга). Родителят може да избере единния информационен номер и да прослуша автоматично съобщение за настъпилото събитие.
• Проактивно текстово уведомяване чрез изпращане на SMS и E-mail съобщения до предоставен от родителя мобилен номер или електронна поща. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получени оценки, отсъствия, забележки, здравен статус и други) и го изпраща към  мобилния  номер  или email на  родителя.
• Достъп до информационния WEB портал на ел. дневник - тук всеки родител ще може да получи всички налични справки относно неговото дете – за оценки, отсъствия, забележки и т.нат., както и сравнителна таблица за успехите му спрямо другите класове или спрямо целият випуск.