Какво да сторя ако не получавам информация за моето дете?

Получаването на информация зависи от това дали училищния състав въвежда в дневника данни за събитията и резултатите, свързани с учениците. В случай, че не получавате информация за детето си за продължителен период от време, можете да спрете абонамента си за услугата "Уведомяване на родители" или да се обърнете към учебното заведение за уточнение. Повече информация за спиране на услугата можете да намерите тук.