Защо при изпращане на код на ученика, получавам съобщение за грешен код?

Изпращайте SMS само с уникалният 8 цифрен код (ID-код).  Без никакви други допълнителни символи или имена на детето.  Ако въпреки това получите съобщение за грешен код, то училището все още не започнало използването на услугата Електронен Дневник.