Как да деактивирам услугата с SMS?

   Услугата се деактивира чрез изпращане на SMS с текст STOP и уникалния код на ученика (ID-код), изпратен на кратък номер 1987. Пример: „STOP 12345678”
Ако не знаете ID-кода на вашия ученик можете да го научите лесно чрез обаждане на тел. 0882 818905  и избиране на опция 6.