Какви са минималните изисквания за компютър, на който ще функционира системата?

   Минималните изисквания за компютър, на който ще се инсталира клиентската програма в Училището, са следните:


• Операционна система: Windows 2000 / XP
• Процесор: 500Mhz+
• RAM: 256MB RAM
• Дисково пространство: 50 MB
• Наличие на интернет връзка

Училището не трябва да разполага с компютър за сървър, нито да има друг специфичен хардуер или пък телефонна инфраструктура.