На колко работни места може да се ползва системата?
  
    Няма ограничение в броя компютри, на които ще работи системата и всеки учител има възможност да въвежда данните за учениците (получени оценки, отсъствия, забележки и пр.) от произволен компютър, в удобно за него време и място (в училище, домашен компютър и т.н.).

   Училището ще получи толкова лиценза, колкото реално са му необходими и ще бъдат използвани за работа със системата, като при последваща нужда от допълнителни работни места, ще му бъдат предоставени още лицензи.