Възможен проблем при стартиране на дневника, когато на компютъра има Avast Antivirus
При стартиране на електронен дневник InfoServ e-School автоматично се отваря Avast! sandbox, който може да блокира електронния дневник. В този случай, когато се отвори прозореца на Avast!, в поле "Actions to take" (Действие) е необходимо да се избере Open normally (Нормално отваряне), а също и да се активира "Remember my answer for this program" (Запомни отговора ми за тази програма).

В някои версии на Avast! полето за запомняне на отговора се казва  "For the next execution of this file do the following:" (При следващо изпълнение на файла изпълни следното)


настройка на Avast Antivirus при стариране на e-School