Уведомяване за събития на Ученик

Родителите на ученици, учещи в училища, които използват системата InfoServ e-School, могат да се регистрират да бъдат своевременно уведомявани за оценките, отсъствията, поведението, и всяка отнасяща се до ученика им информация, която училището въведе в системата.  Услугата „Уведомяване на Родители” е пакетна и включва четири канала за комуникация: SMS, E-mail, WEB портал, и денонощна автоматична проверка по телефона.  Регистрация за пакетната услуга „Уведомяване на Родители” можете да направите, по един от следните начини:

Регистрация чрез изпращане на SMS

logos1Всеки клиент на мобилните оператори Мобилтел, Теленор или Виваком може да се абонира за пакетната услуга "Уведомяване на родители" като изпрати заявка с безплатен SMS, съдържащ уникалния ID-код на ученика на номер 1987. Родителят регистрира номера на своя мобилен телефон и се съгласява да бъде оповестяван при настъпили събития с неговото дете. Цената на услугата е 1,20 лв. с ДДС на месец, като в нея са включени неограничен брой SMS и е-мейл уведомления и възможност за проверка на информацията за ученика по телефона или в WEB портала.

Научи Повече...

Онлайн Регистрация на Родители

Онлайн Регистрация за УведомяванеРодителят може да се регистрира за пакетната услуга "Уведомяване на родители" и онлайн на страницата на InfoServ e-School като попълни в регистрационната форма ID-код (предоставя се от класния ръководител) на ученика, GSM телефонен номер, на който желае да получава SMS съобщения, и E-mail адрес, на който желае да получава съобщения по електронната поща. Цената на пакетната услуга е 6 лв. с ДДС за 1 учебен срок като в нея са включени до 100 броя SMS уведомления, неограничен брой е-мейли, възможност за проверка на информацията за ученика в WEB портала и по телефона. 

Онлайн Регистрация на Родители